மரண அறிவித்தல் (Obituary)

பெயர் - திரு கந்தசாமி பூபாலசிங்கம் (பூமணி)
பிறந்த இடம் - மாவிட்டபுரம்
வாழ்ந்த இடம் - பிரான்ஸ்
மேலும் அறிய...பிரசுரித்த திகதி - 07, Dec 2016

மரண அறிவித்தல் (Obituary)

பெயர் - திருமதி கந்தையா சரஸ்வதி
பிறந்த இடம் - தும்பளை
வாழ்ந்த இடம் - தும்பளை
மேலும் அறிய...பிரசுரித்த திகதி - 03, Dec 2016

மரண அறிவித்தல் (Obituary)

பெயர் - திருமதி கிருஸ்ணபிள்ளை நாகேஸ்வரி
பிறந்த இடம் - நவாலி
வாழ்ந்த இடம் - நவாலி
மேலும் அறிய...பிரசுரித்த திகதி - 03, Dec 2016

மரண அறிவித்தல் (Obituary)

பெயர் - திருமதி லக்‌ஷமி கனகலிங்கம்
பிறந்த இடம் - கோப்பாய்
வாழ்ந்த இடம் - கோப்பாய்
மேலும் அறிய...பிரசுரித்த திகதி - 29, Nov 2016

மரண அறிவித்தல் (Obituary)

பெயர் - திரு சிதம்பரப்பிள்ளை நவரத்தினம்
பிறந்த இடம் - கட்டுவன்
வாழ்ந்த இடம் - இணுவில்
மேலும் அறிய...பிரசுரித்த திகதி - 29, Nov 2016

மரண அறிவித்தல் (Obituary)

பெயர் - திருமதி மாப்பாணபிள்ளை பாக்கியம்
பிறந்த இடம் - நாகர்கோவில்
வாழ்ந்த இடம் - ஓமந்தை
மேலும் அறிய...பிரசுரித்த திகதி - 26, Nov 2016

மரண அறிவித்தல் (Obituary)

பெயர் - திருமதி மகேஸ்வரி பரராஜசிங்கம்
பிறந்த இடம் - முரசுமோட்டை
வாழ்ந்த இடம் - வவுனியா
மேலும் அறிய...பிரசுரித்த திகதி - 26, Nov 2016

மரண அறிவித்தல் (Obituary)

பெயர் - திருமதி குணரத்தினம் தருமராசா
பிறந்த இடம் - இணுவில்
வாழ்ந்த இடம் - கனடா
மேலும் அறிய...பிரசுரித்த திகதி - 24, Nov 2016